Om oss

Den Svarta Massan är en ekonomisk förening som ska ta tillvara medlemmarnas intressen, men kanske framförallt vara ett ekonomiskt stöd för klubben i våra hjärtan.

Hela verksamheten är transparant och ekonomiska beslut beslutas på föreningsstämman som är öppen för alla medlemmar.

Stadgar

Stadgarn för 2015 hittar du här. Du behöver Adobe reader för att kunna öppna filen (.pdf)

Vision

Vår första målsättning är att minst 2000 personer eller företag ska äga en andel i DSM, vilket betyder ett kapital på 24 miljoner. Det skapar en bra grund till att backa upp AIK och bidra till ekonomisk stabilitet och framtida framgångar. På längre sikt är vår vision att medlemsantalet skall öka till 5000 medlemmar, motsvarande 60 miljoner i kapital.

Historik

Idén till DSM väcktes under våren-sommaren 2010. Tanken var att skapa en medlemsägd och medlemsstyrd ”AIK-Bank”.

Några engagerade AIK:are samlades och började diskutera upplägg och möjligheter. Dessa personer var Olle Ericsson, Leo Rubio, Per Wahrolén, Lars Ekholmer, Daniel Engberg, Mattias Lindell och Victor Capel. Kort därefter anslöt även Fredrik Preisler till gruppen.

Grunden lades och beslut att driva DSM som ekonomisk förening fattades.
Idén presenterades sedermera för dels de olika supportergrupperingarna inom AIK och för AIK:s ordförande Lars Rekke.

Samtliga trodde på idén och gav sitt positiva medgivande att köra.

Så i december 2010 sjösattes DSM på riktigt och olika värvningskampanjer genomfördes i samband med AIK:s olika matcher.

Redan i februari 2011 hade vi 100 medlemmar och efter 1 år hade DSM över 700 medlemmar.

Första årsmötet hölls på en då inte färdigbyggd Friends Arena med 165 personer närvarande!

DSM är till för AIK och vi hoppas att vi i en framtid är 5 000 som är med och stöttar AIK via DSM!

dsm_arsmote

Första årsmötet på Friends Arena

 

Se också sidan Hur har vi hjälpt AIK