Information från styrelsen

Kära medlem,

Under de senaste åren har det hänt en hel del i Svarta Massan, men på många sätt har det inte hänt tillräckligt mycket. Vi har haft två stora händelser som belastat styrelsens arbete och vi har inte haft möjlighet att driva utvecklingsfrågor på det sätt vi vi önskat.

Dels var det två viktiga låneförfrågningar från AIK Ishockey som innebar komplicerade processer och många diskussioner, så väl inom styrelsen som bland våra medlemmar och ibland utomstående intressenter. Vi inledde också förra verksamhetsåret med att byta medlemssystem i hopp om att underlätta Svarta Massans administrativa arbete genom att automatisera och effektivisera vissa processer med hjälp av en ny digital plattform. I teorin så var det rätt beslut att byta medlemssystem men i praktiken så har det tyvärr inte fallit lika väl ut. Systembytet har inte underlättat vårt arbete i tillräcklig utsträckning utan det har istället skapat mer oreda för oss och för en del av våra medlemmar med exempelvis icke-fungerande mailutskick och struliga betalningar. Vissa medlemmar har fått hjälp, andra har fått vänta länge på svar och vissa har ännu inte fått svar. Vi kan bara be om ursäkt för att vi inte mäktat med att hjälpa alla i den takt vi önskat och inom den tidsram som ni krävt och förtjänat svar och hjälp.

Vi har på grund av det här inte kunnat driva de utvecklingsfrågor med det engagemang, fokus och driv som behövs för förändring och förbättring. Vi i styrelsen tror att Svarta Massan kan bli ett ännu bättre och mer aktivt stöd till AIK, samtidigt som vi behöver reflektera över vad den Svarta Massan är och vad vi bör vara i framtiden eftersom verkligheten förändras för AIK:s olika föreningar.

Vad gäller framöver då? Under hösten och vintern kommer styrelsen i Svarta Massan att lägga energi och fokus på arbetet med ett nytt byte av medlemssystem samtidigt som vi förbättrar diverse interna processer. Vi kommer att arbeta med det själva men även tillsätta de resurser som krävs för att processen ska kunna fortlöpa så smidigt och snabbt som möjligt, vilket kommer innebära vissa ökade kostnader för verksamheten. Vi anser att dessa kostnader både är rimliga och nödvändiga att ta för att få en bättre plattform för framtiden.

För er medlemmar där informationen i systemet är korrekt och betalningarna fungerar låter vi dessa fortsätta fram till att det är dags för ett nytt systembyte. För er medlemmar där något är fel så kommer vi i nuläget inte att arbeta aktivt med att lösa problemen och få igång betalningarna i nuvarande system utan istället kommer vi fokusera på att säkerställa att all information vi har kopplad till er är korrekt så att det fungerar från start i det nya systemet i möjligaste mån. Vi ber er därför inte att stressa upp er om ni märker att något felar och ber er ha tålamod med processen vi är inne i nu.

Vi hoppas självklart att ni likt oss har blicken spänd mot horisonten med tålamod och optimism.

För AIK – I tiden.

Bästa hälsningar,
Styrelsen för Svarta Massan Ekonomisk förening

Information från styrelsen

Kära medlem,

Det var ett tag sedan vi hörde av oss till er. Vi vill med detta informationsbrev uppdaterar er med vad som sker i föreningen. Läser du den här informationen på hemsidan, men inte har fått den via mail, vänligen kontakta oss på info@svartamassan.se med aktuell kontaktinformation.

 

Nytt medlemssystem
I maj påbörjade vi arbetet med att byta medlemssystem och till följd av det behövde vi även på nytt lägga upp månadsbetalningar. Vårt nya medlemssystem heter CoachHippo och via det hanterar vi medlemsregister, kommunikation samt betalning av andelar. De av er som har pågående betalningar har under sommaren fått mail via systemet och för de flesta har autogirobetalningarna flyttats över till det nya systemet, medan vissa har valt att betala via bankkort. CoachHippo använder sig av två olika leverantörer för att hantera betalningar. Betalas din andel genom autogiro hanteras betalningarna av ett bolag som heter GoCardless och betalar du med kort hanteras betalningen av Stripe.

En gång per månad kommer ni att få mail från CoachHippo med vad systemet kallar för en ”Faktura”. Om du vet med dig att din andel betalas som den ska behöver du inte vidta några åtgärder med anledning av fakturan, utan den kan istället ses som en påminnelse om den månadsvisa dragningen för andelen. Får du en faktura varje månad och vet med dig att ingen dragning från ditt konto eller kort görs kan du via knappen ”Betala Faktura” i mailet uppdatera din betalningsinformation. Skulle du önska att byta betalningsmetod kan det göras på samma sätt. Vi arbetar med att utformningen av månadsutskicken ska bli mer tydliga.

För en del medlemmar så har det uppstått problem med betalningarna av olika orsaker. Vissa har fått hjälp medan en del fortfarande väntar på svar från oss. Vi ber om ursäkt för att det dröjt och svar uteblivit till er som hört av er till oss på info@svartamassan.se. Ha tålamod med oss i detta fall, vi kommer att kontakta er inom kort. Arbetet har krävt mer tid och resurser än vad vi förutsåg när vi påbörjade systembytet.

 

Förlängning av AIK Ishockeys brygglån
Svarta Massan har sedan tidigare lånat ut pengar till AIK Ishockey för ett brygglån på 1 100 000 kr. Styrelsen hade innan sommaren en dialog med AIK Ishockey som önskat att förlänga lånet genom att senarelägga återbetalningsdatumet till nästa år (2019-04-30) med anledning av AIK Ishockeys sportsliga satsning och arbetet med de nya elitlicenskraven.

Styrelsen har godkänt förlängningen av lånet eftersom AIK Ishockey presenterat en trovärdig plan för återbetalning av lånet och de fortsätter självklart att betala ränta (5%) på lånet. Svarta Massans nuvarande ekonomi är stabil och det finns, utifrån kriterierna i Svarta Massans lånepolicy, ett relativt stort utrymme att låna ut pengar till andra AIK-föreningar om förfrågningar skulle inkomma.

 

Låneförfrågan från AIK Handboll
Inom kort kommer vi göra ett utskick till er medlemmar gällande en låneförfrågan som inkommit till Svarta Massan från AIK Handboll. I det mailet kommer ni hitta all nödvändig information för att kunna ta ett välinformerat beslut samt få instruktioner om hur omröstningar genomförs i det nya medlemssystemet.

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Svarta Massan