Kallelse till Svarta Massans årsstämma 2019

Den Svarta Massan ekonomisk förening kallar till ordinarie årsstämma tisdagen den 21 maj 2019. Mötet startar kl 18:00 och registreringen börjas kl 17:30.
Årsstämman hålls i konferensrummet i Solnahallen på Ankdammsgatan 46 i Solna. För avprickning mot medlemsregistret samt utdelning av röstkort, medtag giltig ID-handling.
Handlingar för årsstämman:
Styrelsen Den Svarta Massan
Inlägget uppdaterat 2019-05-07 22:20 med handlingar.

Information från valberedningen

Till alla medlemmar i Svarta Massan

Valberedningen i DSM, Lars Ekholmer och Fredrik Preisler, önskar förslag på styrelseledamöter till kommande årsmöte 2019.

De ledamöter som står för omval, Ervin Alic, Per Wahrolén, Jan Noreskog och Leo Rubio, kommer vi fråga om de är villiga att ställa sig till förfogande att fortsätta ytterligare en mandatperiod, men vi vill samtidigt ha förslag på nya kandidater.

Vi är tacksamma om ni kan inkomma med förslag inkl. kontaktuppgifter till vb@svartamassan.se senast den 10/1 2019.

Vänliga hälsningar,
Valberedningen