Hur har vi hjälpt AIK?

Den Svarta Massans syfte och mål är att kunna ge bolag, föreningar och sektioner inom AIK-familjen ekonomisk hjälp genom lån eller sponsring. När vi ger sponsring får vi exponering i samband med vår stöttning.
Sedan starten 2010 har vi förutom lån stöttat AIK:s olika föreningar och sektioner med:

kopia-av-till-hemsida