Den Svarta Massan logo

Information från styrelsen

Kära medlem,

Under de senaste åren har det hänt en hel del i Svarta Massan, men på många sätt har det inte hänt tillräckligt mycket. Vi har haft två stora händelser som belastat styrelsens arbete och vi har inte haft möjlighet att driva utvecklingsfrågor på det sätt vi vi önskat.

Dels var det två viktiga låneförfrågningar från AIK Ishockey som innebar komplicerade processer och många diskussioner, så väl inom styrelsen som bland våra medlemmar och ibland utomstående intressenter. Vi inledde också förra verksamhetsåret med att byta medlemssystem i hopp om att underlätta Svarta Massans administrativa arbete genom att automatisera och effektivisera vissa processer med hjälp av en ny digital plattform. I teorin så var det rätt beslut att byta medlemssystem men i praktiken så har det tyvärr inte fallit lika väl ut. Systembytet har inte underlättat vårt arbete i tillräcklig utsträckning utan det har istället skapat mer oreda för oss och för en del av våra medlemmar med exempelvis icke-fungerande mailutskick och struliga betalningar. Vissa medlemmar har fått hjälp, andra har fått vänta länge på svar och vissa har ännu inte fått svar. Vi kan bara be om ursäkt för att vi inte mäktat med att hjälpa alla i den takt vi önskat och inom den tidsram som ni krävt och förtjänat svar och hjälp.

Vi har på grund av det här inte kunnat driva de utvecklingsfrågor med det engagemang, fokus och driv som behövs för förändring och förbättring. Vi i styrelsen tror att Svarta Massan kan bli ett ännu bättre och mer aktivt stöd till AIK, samtidigt som vi behöver reflektera över vad den Svarta Massan är och vad vi bör vara i framtiden eftersom verkligheten förändras för AIK:s olika föreningar.

Vad gäller framöver då? Under hösten och vintern kommer styrelsen i Svarta Massan att lägga energi och fokus på arbetet med ett nytt byte av medlemssystem samtidigt som vi förbättrar diverse interna processer. Vi kommer att arbeta med det själva men även tillsätta de resurser som krävs för att processen ska kunna fortlöpa så smidigt och snabbt som möjligt, vilket kommer innebära vissa ökade kostnader för verksamheten. Vi anser att dessa kostnader både är rimliga och nödvändiga att ta för att få en bättre plattform för framtiden.

För er medlemmar där informationen i systemet är korrekt och betalningarna fungerar låter vi dessa fortsätta fram till att det är dags för ett nytt systembyte. För er medlemmar där något är fel så kommer vi i nuläget inte att arbeta aktivt med att lösa problemen och få igång betalningarna i nuvarande system utan istället kommer vi fokusera på att säkerställa att all information vi har kopplad till er är korrekt så att det fungerar från start i det nya systemet i möjligaste mån. Vi ber er därför inte att stressa upp er om ni märker att något felar och ber er ha tålamod med processen vi är inne i nu.

Vi hoppas självklart att ni likt oss har blicken spänd mot horisonten med tålamod och optimism.

För AIK – I tiden.

Bästa hälsningar,
Styrelsen för Svarta Massan Ekonomisk förening