Den Svarta Massan logo

Kallelse till Svarta Massans årsstämma 2023

Svarta Massan Ekonomisk förening kallar till ordinarie årsstämma tisdagen den 18 april 2023. Mötet startar kl.18:00 och registreringen öppnar kl.17:30.

Likt förra året kommer årsstämman att genomföras både fysiskt på plats och digitalt. Årsstämman hålls på hotell Park Inn by Radisson Stockholm Solna (Hotellgatan 11, inne i Solna Centrum). Fråga i receptionen alternativt följ skyltningen för att komma till rätt konferensrum. För avprickning mot medlemsregistret samt utdelning av röstkort, medtag giltig ID-handling.

Anmälan till årsstämma

Eftersom vi har en lokal som är avsedd för max 50 personer och likt tidigare år erbjuder möjligheten att följa mötet digitalt så önskar vi att alla medlemmar som avser att delta på årsstämman, oavsett om det är fysisk eller digitalt, anmäler sig.

Anmälan görs till info@svartamassan.se, ange i mailet om du avser att närvara på plats eller om du önskar en digital inbjudan samt ditt namn och organisations-/personnummer.

Den digitala inbjudan kommer att skickas ut dagen innan årsstämman. De som deltar på distans kommer att ha yttranderätt, men inte rösträtt. Den som avser att delta på plats men inte föranmäler sig kommer såklart att få delta om medlemskap kan styrkas på plats, men vi uppskattar att man föranmäler sig så vi vet hur många vi blir.

Handlingar för årsstämman:

Styrelsen för Den Svarta Massan