Den Svarta Massan logo

Information från valberedningen

Till alla medlemmar i Svarta Massan Valberedningen i DSM, Lars Ekholmer och Fredrik Preisler, önskar förslag på styrelseledamöter till kommande årsmöte 2019. De ledamöter som står för omval, Ervin Alic, Per Wahrolén, Jan Noreskog och Leo Rubio, kommer vi fråga om de är villiga att ställa sig till förfogande att fortsätta ytterligare en mandatperiod, men …

Läs mer