Vanliga frågor om CoachHippo-fakturor

Varför skickar ni fakturor till mig?

Om du har mottagit en faktura från oss så beror det på att du ansökt om medlemskap i  Svarta Massan ekonomisk förening och valt att betala en andel i föreningen genom avbetalning.

Vi började skicka ut fakturor när vi bytte medlemssystem till CoachHippo (i maj 2018). Faktura kan upplevas som ett missvisande begrepp, då fakturan för en majoritet av föreningens medlemmar främst kan ses som en underrättelse om att en autogiro-dragning är förestående. Blev du medlem innan maj 2018 har alltså inget i sak förändrats, utan dragning via autogiro ska ske automatiskt varje månad tills din andel är färdigbetald, och du ska i normalfallet inte behöva vidta några åtgärder för att dragningen ska ske.

 

Varför får jag mail från CoachHippo, GoCardLess och/eller Stripe?

CoachHippo är det medlemssystem som Den Svarta Massan använder sig av. Vi använder systemet bl.a. för att administrera avbetalning av medlemsandelar. Själva betalningen eller delbetalning av andelen sker genom två olika betalningsförmedlare: GoCardLess för autogiro och Stripe för konto- och kreditkort.

CoachHippo kommer att skicka ut en faktura ca 14 dagar innan ”förfallodagen” för månades dragning. Beroende på vilken betalningslösning du valt kan du även komma att få ett mail från GoCardLess eller Stripe med uppgifter om betalningen.

 

 Hur mycket har jag kvar att betala? Vad betyder siffrorna på fakturan?

Längst ned på fakturan finns följande information:

Screenshot 2018-12-26 at 09.31.33 copy

Beloppet som visas efter ”Sammanställning” är det avbetalningsbelopp som registrerades när din avbetalning lades upp i CoachHippo. Visas här ett annat belopp än 12 000 kr (priset för en andel) beror det på att du innan vi bytte medlemssystem till CoachHippo betalt av en del av din andel. I exemplet ovan hade medlemmen betalt 4 600 kr av sin andel innan medlemssystembytet och hade därför då 7 400 kr kvar att betala. Eftersom medlemmens betalningstakt är 100 kr/månad hade medlemmen då 74 delbetalningar kvar när betalningen registrerades i systemet.

Information om hur mycket du har kvar att betala framgår i parentesen på sista raden, på bilden ovan ”(x69)”. Den här medlemmen hade alltså när fakturan ställdes ut 69 betalningar kvar att göra. Siffran som står inom parentesen kommer alltid att visa de antal avbetalningar som är kvar att göra när du öppnar en faktura. Samma siffra kommer alltså att visas oavsett om du öppnar din senaste faktura, eller en som är två månader gammal.

Det är även på sista raden som det framgår hur mycket som kommer att dras den månad som fakturan avser, i detta exempel 100 kr.

 

Hur byter jag betalningsmetod,  konto för autogiro eller ändrar kort?

När en faktura skickas ut via CoachHippo kommer fakturan i första hand att betalas med det betalningsalternativ som användes för föregående faktura. För att växla mellan avbetalning av din andel mellan kort och autogiro eller för att ändra autogiro- eller kortuppgifter öppnar du upp den senaste fakturan som skickats ut via CoachHippo. Länken till fakturan hittar du i ett mail från Den Svarta Massan (coach@coachhippo.com). För att öppna fakturan trycker du på knappen ”Visa Faktura” i mailet.

Screenshot 2018-12-26 at 09.49.09

Längst ned på fakturan hittar du knappen ”Visa Betalalternativ” under rubriken ”Ändra Ditt Betalsätt”. Saknas rubriken ”Ändra Ditt Betalsätt” och knappen ”Visa Betalalternativ” beror det på att behandling av fakturan redan påbörjats eller att fakturan redan betalts. Betalsätt kan då inte ändras innan nästa faktura skickats ut.

Skärmavbildning av faktura från Coach Hippo

Tryck på knappen ”Visa Betalalternativ” och följande ”rutor” visas.

Screenshot 2018-12-26 at 09.32.05

Genom att ange information under ”Betala med Kort” respektive ”Betala med Autogiro” kommer det betalsättet att användas för den aktuella fakturan och alla efterföljande fakturor (eller tills du väljer att byta betalsätt).