Den Svarta Massan logo

Amorteringsfrihet för DSM:s låntagare

Det är svårt för någon att undgå coronasmittans påverkan på samhället och samhällsekonomin. Alla människor i Sverige blir drabbade på något sätt, AIK och dess föreningar likaså. Styrelsen i Svarta Massan har därför vid senaste styrelsemötet beslutat att erbjuda alla befintliga amorterande låntagare hos DSM amorteringsfrihet i sex månader från och med april månad. Erbjudandet till låntagarna syftar till att ge föreningarna möjlighet att minska ner på visst utflöde från kassan i och med de olika intäktsbortfall som drabbar föreningarna nu när verksamheten står stilla. Ränta ska betalas till DSM under tiden amorteringsfrihet gäller. Initiativet och upplägget till erbjudandet har DSM:s styrelse hämtat från Finansinspektionens rekommendationer till banker om att de, i och med dessa extraordinära omständigheter som drabbar svensk ekonomi negativt, bör erbjuda sina bolånekunder tillfällig amorteringsfrihet.

Följande låntagare har accepterat erbjudandet:

  • AIK Basket
  • AIK Fotboll
  • AIK Golf
  • AIK Handboll

Hur påverkar detta DSM? Först och främst innebär det att alla amorteringsplaner för de som tackat ja till erbjudandet förlängs och därmed kommer återbetalningen av lånen ske senare än ursprungligen avtalat. Inflödet av likvida medel till DSM minskar i och med att amorteringar inte sker, men eftersom ränta ska betalas av föreningarna kommer DSM fortsatt att kunna täcka verksamhetens kostnader med ränteintäkter utan att belasta medlemsandelskapitalet.