Medlemskap

Medlemsansökan

Vi håller för närvarande på att genomföra ett medlemssystembyte. Vi har därför tillfälligt stängt möjligheten att nyteckna sig för medlemskap via hemsidan.

Fyll i ansökan (utom underskrift) på skärmen, skriv ut den och underteckna.
Skicka den sedan till Svarta Massan, Box 6129, 102 33 Stockholm.

Medlemsansökan DSM

Frågor och svar

Har alla medlemmar en röst oavsett om man har 10 andelar, och har jag en röst fast jag inte betalat av dom 12.000?
Ja, alla medlemmar har en röst oavsett antal andelar. Du har också en röst även om du inte kommit upp i hela insatsen.

Medlemmarna bestämmer vart pengarna skall gå, men vad är er grundtanke med DSM?
Grundtanken är att Svarta Massan kan bli ett riktigt bra komplement till de externa finansiärer som finns idag. Att vi genuina AIK:are kan vara delaktiga i t.ex. spelarköp, lån till AIK (vid behov, men förhoppningsvis behövs inte det), träningsläger och ungdomssatsningar. Vi har diskuterat att max 10% ska få sponsras bort. Att vi sagt att hela AIK ska stöttas är för att vi inte ska måla in oss i hörn och att det faktiskt blir alla medlemmar i Svarta Massan som är med och bestämmer.

Skall DSM endast stötta fotbollen eller riktar DSM sig till alla sektioner?
Den Svarta Massan stöttar AIK. Vilken del av AIK som ska stöttas beror ju dels på dialogen med de olika sektionerna med AIK, vilka förfrågningar som kommer etc. Sedan är det ju till syvende och sist Den Svarta Massans medlemmar som bestämmer vilka satsningar som ska göras.

Får jag tillbaks mina pengar om jag hoppar av och kan jag ta en paus/höja/sänka inbetalningarna om min ekonomi förändras?
Tanken med Den Svarta Massan är att alla AIK:are som har jobb ska kunna vara medlem och sätta av en hundring i månaden. Man får inte tillbaka inbetalt, men man kan pausa och/eller ändra inbetalningsbelopp. Regeln är bara att minst 100:- / månad skall betalas (via autogiro). Vi har också sagt att om en medlem i Den Svarta Massan hamnar i ekonomiskt trångmål så ska man självklart kunna pausa sin inbetalning tills man fått ordning på saker och ting igen. Man ska inte bli utslängd för att man får andra problem. Vi är AIK:are allesamman!

Vad har DSM för kostnader…finns det något kontor, styrelsearvoden eller andra kostnader?
DSM har mindre administrativa kostnader, dock väldigt begränsat i förhållande till det kapital vi förvaltar. De kostnader vi har är bankavgifter, lokalhyra, kontorsmateriel, postomkostnader, revisor/bokföringskostnader.  Totalt motsvarar detta mindre än en halv procent av medlemsinsatserna. Vi jobbar helt ideellt,  pengarna ska till AIK!”