Den Svarta Massan logo

Medlemskap

Medlemsansökan

För att ansöka om medlemskap i Den Svarta Massan fyller du i formuläret på den här sidan: Medlemsansökan.

Din ansökan behandlas sedan av föreningens styrelse och du anses vara en godkänd och aktiv medlem i föreningen från det att du betalat eller påbörjat avbetalningen av din andel.

Frågor och svar

Nedan hittar du information kring Den Svarta Massan (DSM), medlemskapet, pausning av betalningar, utträde och annat. Får du inte svar på din fundering ber vi dig kontakta styrelsen.

Vem kan bli medlem?

Alla AIK:are.

AIK:are som tycker att DSM är en bra idé och vill stötta AIK över tid är varmt välkomna att bli medlemmar i DSM. Villkoret för personer som vill bli medlemmar i DSM är att de ska betala för (minst) en andel och respektera och följa DSM:s stadgar.

I DSM kan både fysiska personer (dvs. privatpersoner) och juridiska personer (dvs. företag och föreningar) bli medlemmar. Enda skillnaden är att juridiska personer måste betala hela andelsavgiften på en gång, utan möjlighet till avbetalning.

Hur blir man medlem?

Du blir medlem genom att fylla i medlemsansökan på länken ovan. Efter att du fyllt i ansökan kommer styrelsen att handlägga den och kontakta dig för mer information och instruktioner om betalning.

Vad kostar det?

En andel i Svarta Massan ekonomisk förening kostar 12 000 kr. För att kunna bli medlem i föreningen måste du köpa (minst) en andel. Du behöver inte betala hela beloppet på en gång utan kan betala av andelen med minst 100 kr i månaden.

Medlemsavgiften är en kostnad som kan tillkomma utöver andelsavgiften. Vad medlemskapet kostar beslutas varje år av årsstämman. Hittills har en medlemsavgift i DSM alltid varit 0 kr.

Vad får jag som medlem i DSM?

Utöver det självklara och det viktigaste, att som AIK:are få hjälpa AIK, så får du som medlem ett andelsbevis, ett medlemskort och en medlemspin. DSM arrangerar emellanåt olika aktiviteter som riktar sig till medlemmar som du blir inbjuden till att delta i, exempelvis när DSM är matchvärd för en AIK-förening.

Vad innebär medlemskapet?

Ditt medlemskap i DSM innebär att du vill stötta AIK genom DSM:s verksamhet. Genom ditt medlemskap får du insikt i de förfrågningar som kommer in till föreningen och du har möjlighet att påverka hur DSM ska stötta AIK genom omröstningar som alla medlemmar får ta del i.

Har alla medlemmar en röst oavsett hur många andelar man betalat för?

Ja, alla medlemmar har en röst oavsett antal andelar.

Om jag inte har betalat färdigt min andel, är jag medlem och får rösta ändå?

Ja, alla medlemmar som har betalat av sin andel, eller som aktivt betalar av sin andel, har rösträtt i förfrågningar och årsstämmor.

Varför ska jag köpa fler än en andel i DSM?

För att ditt svartgula hjärta är extra stort och för att din ekonomiska situation tillåter det. För DSM är det relevanta hur många andelar vi har, inte nödvändigtvis hur många medlemmar vi är. Ju fler andelar vi har inom DSM desto större kapital har vi och då kan vi stötta AIK mer. Vill du köpa en till andel ber vi dig att ta direkt kontakt med styrelsen.

Kan jag pausa mina avbetalningar om min privatekonomi förändras?

Ja, tanken med DSM är att alla AIK:are ska kunna vara medlemmar och betala av sin andel efter förmåga. Ibland händer det saker i livet som gör att man inte har råd eller måste prioritera annorlunda, då ska du som medlem i DSM kunna pausa din avbetalning. Du kan pausa din avbetalning genom att kontakta styrelsen och önska detta samt ange orsaken till varför du vill pausa dina betalningar. Alla medlemmar har rätt att få max 12 månaders paus från sina betalningar i ett första skede.

Under tiden du pausat din avbetalning får du ej delta i aktiviteter som DSM arrangerar eller delta i omröstningar på förfrågningar som inkommit från AIK, men du får självklart närvara på årsstämman. När du återupptar dina betalningar är du återigen en aktiv medlem.

Om det är så att du efter 12 månaders paus fortfarande har svårt att återuppta betalningarna behöver du kontakta styrelsen igen för att få ytterligare uppskov och då måste du tydlig kunna motivera skälet till varför det bör godkännas. Får du ej det blir du utesluten ur föreningen pga. bristande betalning.

Kan man utträda ur DSM?

Ja, du kan utträda ur DSM som vilken förening som helst. För att utträda ur DSM skickar du en skriftlig utträdesansökan via mail eller brev till styrelsen och meddelar att du önskar utträda ur föreningen. Ange ditt fullständiga namn samt personnummer när du skickar in din utträdesansökan.

Får jag tillbaka mina pengar om jag vill utträda ur föreningen?

Vi hoppas såklart att alla som blir medlemmar i DSM är kvar livet ut. Vi vill vara en långsiktig och stark partner till AIK och det kräver många och långsiktiga medlemmar. Men är det så att du vill utträda ur DSM av någon orsak så är det möjligt och vid ett utträde har du enligt DSM:s stadgar rätt att få tillbaka hälften av den inbetalda summan på din andel(ar). För att återfå pengarna måste du inom sex månader från det att du meddelat DSM att du vill utträda även meddela att du önskar återfå pengarna. Meddela gärna detta i samband med utträdesansökan. Sex månader efter det att du utträtt förfaller rätten att återfå pengarna.

I det fall du önskar utträda ur DSM men inte önskar få tillbaka ditt halva inbetalda belopp så blir dina pengar kvar i DSM:s förvaltning och kommer fortsätta att användas för att hjälpa AIK.

Kan man uteslutas ur föreningen?

Ja, det finns två skäl till uteslutning ur DSM. Det ena är om du bryter mot föreningens stadgar och det andra är om du brister i din betalning av din andel.

Medlemmarna bestämmer vart pengarna skall gå, men vad är grundtanken med DSM?

Grundtanken är att Svarta Massan kan bli ett riktigt bra komplement till andra externa finansiärer. DSM ska vara en långsiktig, stabil och schysst partner till AIK. Vi vill hellre att AIK kommer till sina supportrar som agerar ”AIK-bank” genom DSM än att AIK-föreningar ska behöva ingå avtal med aktörer som inte kan erbjuda lika bra villkor. Genom stödet från DSM kan vi genuina AIK:are vara delaktiga i t.ex. att hjälpa AIK med spelarköp, lån, träningsläger och ungdomssatsningar genom olika finansieringslösningar. Sedan DSM startade har syftet varit att hela AIK ska stöttas och att alla medlemmar i Svarta Massan är med och bestämmer.

Skall DSM endast stötta fotbollen och hockeyn eller riktar DSM sig till alla idrotter?

Den Svarta Massan stöttar AIK. Vilken del av AIK som ska stöttas beror på behoven som de olika föreningarna i AIK har och vilka förfrågningar som därigenom kommer in till DSM. Sedan är det till syvende och sist Den Svarta Massans medlemmar som bestämmer vilka satsningar som ska göras.

Vad har DSM för kostnader?

DSM har olika typer av mindre administrativa kostnader, dock är de väldigt begränsade i förhållande till det kapital vi förvaltar. De kostnader vi har är bankavgifter, lokalhyra, försäkringar, kontorsmateriel, postomkostnader, revisor/bokföringskostnader och programvaror. Styrelsen i DSM jobbar helt ideellt, pengarna ska till AIK!