För oss som bryr oss lite extra.

Ibland så räcker inte medlemsavgifter, biljettpengar och sponsorer till.

Då får vi som bryr oss lite extra visa vårt engagemang och hjärta! Den Svarta Massan är en ekonomisk förening som ska ta tillvara medlemmarnas intressen, men kanske framförallt vara ett ekonomiskt stöd för klubben i våra hjärtan. Vi vill vara en del i det som bidrar till ett AIK i ekonomisk balans och med stora sportsliga framgångar.

Vi som startat Den Svarta Massan Ekonomisk Förening är helt vanliga medlemmar och supportrar som vill bidra lite extra och göra skillnad.

Vi tror att det finns många svartgula själar som vill vara med och äga en andel i Den Svarta Massan. Upplägget är att man köper minst en andel á 12 000 kr. Andelen kan betalas direkt eller via månadspar/autogiro med minst 100 kr/mån tills hela andelen är betald. Tanken är att alla supportar, oavsett storlek på plånboken skall kunna vara med och påverka. Med din andel i DSM kommer en röst i alla föreningens ekonomiska beslut, och vid en förfrågan om lån från en av AIK:s sektioner informeras du direkt och ombeds rösta.

Den Svarta Massans enda uppgift är att verka i medlemmarnas intresse och stödja AIK. Hela verksamheten är transparent och du får som medlem full insikt i ekonomin.

Vårt första mål var att bli minst 2000 medlemmar (i detta nu: 1543).
2000 medlemmar ger 24 miljoner kronor och med det engagemang och hjärta som vi vet finns bland AIK:s cirka 19.000 medlemmar så kan vi på sikt bli en enorm kraft för vår klubb. Vill du vara med på resan? Bli medlem i Den Svarta Massan nu!