Den Svarta Massan logo

Information om årsstämma 2021

Kommande årsstämma

Nu när verksamhetsåret 2020 är slut är det dags för att planera för den kommande årsstämman. I och med att statusen i samhället vad gäller smittspridning och eventuella restriktioner är högst osäker, men samtidigt med förhoppningar om att vaccinering tar fart och smittspridning avtar när det närmar sig sommar, har styrelsen bedömt att det förhoppningsvis går att genomföra årsstämman i början av juni och vill därmed informera medlemmarna om att detta är den preliminära planen.

Formell kallelse till årsstämma kommer enligt riktlinjerna som finns i DSM:s stadgar. Eventuella motioner till årsstämman ska enligt DSM:s stadgar vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

Har du frågor till styrelsen eller önskar att lämna in en motion hör av dig via mail på info@svartamassan.se.

Valberedningen

Valberedningen i DSM består av Lars Ekholmer, Fredrik Preisler och Per Wahrolén. Deras uppdrag är att utvärdera styrelsens arbete under det gångna året och lämna förslag på val av styrelsekandidater till årsstämman. Valberedningen har påbörjat samtal med alla sittande styrelseledamöter om eventuella omval men tar samtidigt gärna emot förslag på kandidater till styrelsen från DSM:s medlemmar.

Har du frågor om valberedningens arbete eller vill skicka in förslag på kandidater, kontakta då valberedningen via mail på vb@svartamassan.se.