Den Svarta Massan logo

Kallelse till extra stämma i Den Svarta Massan

Svarta Massan Ekonomisk förening kallar till extra stämma tisdagen den 24 oktober 2023. Mötet startar 18:00 och registreringen påbörjas 17:30.

Den extra stämman hålls på Parkvägen 19 i Solna. (Vi är tacksamma över att vi har fått möjlighet att låna ASK:s medlemslokal för detta tillfälle.) Den här gången kommer vi enbart ha ett fysiskt möte då det är ett mycket kort möte, med bara en punkt på agendan som är en omröstning. När vi har ordinarie stämma så brukar vi erbjuda medlemmar att lyssna in digitalt, men de har inte rösträtt.

Anmälan till den extra stämman

Anmälan om deltagande på extra stämman görs till info@svartamassan.se med ditt namn och organisations-/personnummer.

Den som avser att delta men inte föranmäler sig kommer såklart att få delta om medlemskap kan styrkas på plats, men vi uppskattar att man föranmäler sig så vi vet hur många vi blir.

Bakgrund
Styrelsen har arbetat fram ett nytt förslag till stadgar för föreningen. Den ordinarie stämman i april 2023 beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag. Enligt nuvarande stadgar så krävs det beslut av 2 st stämmor efter varandra för att kunna ändra stadgar. Därför kallar vi in in till denna extrastämma, med en enda punkt på agendan: Omröstning bland närvarande medlemmar kring de nya stadgarna.

Handlingar för den extra stämman:

Styrelsen för Den Svarta Massan