Den Svarta Massan logo

Kallelse till Svarta Massans årsstämma 2020

Svarta Massan Ekonomisk förening kallar till ordinarie årsstämma tisdagen den 16 juni 2020. Mötet startar kl.19:00 och registreringen påbörjas kl.18:30.

Årsstämman hålls på hotell Park Inn by Radisson Stockholm Solna (Hotellgatan 11, inne i Solna Centrum). För avprickning mot medlemsregistret samt utdelning av röstkort, medtag giltig ID-handling.

I och med den pågående corona-pandemin ber vi medlemmar som är sjuka, alternativt har de symtom som är vanliga vid insjuknande i corona, att stanna hemma. Vi har utgått ifrån att det likt tidigare årsmöten för DSM kommer att närvara ca 20-30 personer och har därför bokat ett konferensrum som är något större än så, för att kunna hålla erforderlig distans. Vi passar även på att påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kommer att finnas möjlighet att följa mötet på distans för den som ej vill närvara fysiskt.

För att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra mötet på ett säkert sätt ber vi er som avser att närvara fysiskt att föranmäla er till mötet. För att kunna skicka ut information om digital närvaro ber vi även er som avser att närvara digitalt att föranmäla er. Anmälan görs till info@svartamassan.se, ange i mailet om du avser att närvara på plats eller om du önskar en digital inbjudan samt namn och organisations-/personnummer. Den digitala inbjudan kommer att skickas ut dagen innan årsstämman.

De som deltar på distans kommer att ha yttranderätt, men inte rösträtt. Vi vill möjliggöra för så många av våra medlemmar som möjligt att ta del av informationen på mötet under de förhållanden som råder. Tyvärr har vi dock inte förutsättningar för kunna säkerställa att det endast är medlemmar som deltar digitalt och att alla digitala deltagare därför har rösträtt. Vi hoppas att ni uppskattar möjligheten att kunna delta digitalt, trots att rösträtt inte medges.

Handlingar för årsstämman:

Styrelsen Den Svarta Massan

Sidan uppdaterad den 4 juni 12:36 med årsredovining för 2019.