Den Svarta Massan logo

Valberedningen 2023

Valberedningen i DSM består av Lars Ekholmer, Fredrik Preisler och Per Wahrolén. Deras uppdrag är att utvärdera styrelsens arbete under det gångna året och lämna förslag på val av styrelsekandidater till årsstämman. Valberedningen har påbörjat samtal med alla sittande styrelseledamöter om eventuella omval men tar samtidigt gärna emot förslag på kandidater till styrelsen från DSM:s medlemmar.

Har du frågor om valberedningens arbete eller vill skicka in förslag på kandidater, kontakta då valberedningen via mail på vb@svartamassan.se.